Videoretting

Videoretting

Videoretting bruker et program som tar opp aktivitetene på en dataskjerm. Skjerm-og lyd opptak brukes for å gi tilbakemelding på elevtekster. Jeg bruker programmet Screencast-O-Matic som er gratis og kan lastes ned her. Jeg begynner med å skriver ned noen punkt som jeg har tenkt å gi tilbakemelding på (som kladd til meg selv). Jeg pleier også å utheve deler jeg har lyst å kommentere slik at jeg ikke glemmer noe. Jeg bruker automatiserte merknader eller makroer jeg har laget til å påpeke grammatiske feil i teksten. Makroene kan lastes ned her. Jeg vil gjerne presisere at jeg markerer ikke alle feilene. Jeg bruker også å spore endringer i word slik at det jeg skriver i elevteksten vises i en annen farge.

digitale tips, videoretting, vurdering

Sotra vidaregåande skule

Prosjekt for kunnskapsdeling og kunnskapsbygging

Prosjekt for kunnskapsdeling og kunnskapsbygging

Prosjekt for kunnskapsdeling og kunnskapsbygging mellom Sotra videregående skole (SOV) og Sund ungdomsskole, Fjellungdomsskole, Tranevågen ungdomsskole og Øygarden ungdomsskole.Samarbeid med fokus på grunnleggende ferdigheter og overgangenmellom grunnskole og videregående skole.

kunnskapsdeling

Sotra vidaregåande skule