Prosjekt for kunnskapsdeling og kunnskapsbygging

Bakgrunn og mål

Prosjekt for kunnskapsdeling og kunnskapsbygging:

 •  mellom Sotra videregående skole (SOV) og Sund ungdomsskole, Fjell

ungdomsskole, Tranevågen ungdomsskole og Øygarden ungdomsskole.
Samarbeid med fokus på grunnleggende ferdigheter og overgangen
mellom grunnskole og videregående skole.
For lærere i ungdomsskolene og lærere i fellesfag og programfag YF fra
SOV.
Bakgrunn:
Det er viktig med best mulig grunnleggende ferdigheter for å nå elevenes
optimale læringspotensial i samtlige fag, også programfaga. Det kreves mer
innsikt og forståelse for opplegg i faga på tvers av skoleslagene. Samhandling
og avklaring av forventninger til elevenes læring vil gjøre det enklere for
lærerne å planlegge framdrift og tilpassa opplæring. For et helhetlig perspektiv
er det også viktig med fokus på hvordan det jobbes med sosial
handlingskompetanse og klasseledelse.
Mål:
Økt læringsutbytte og fullføring for elever i videregående skole, gjennom mer
samhandling og kunnskapsdeling mellom lærere i ungdomsskolen og vgs.

 

Arbeidsform:

Deling i wiki gjennom hele prosjektperioden. 7 arbeidsmøter fordelt gjennom hele prosjektperioden. Deltakerne har meldt inn tema til arbeidsmøtene og vi har drøftet og delt mye. Tema har variert med alt fra bruk av digitale læremidler, bygging av sosial kompetanse og vurdering for læring.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Arbeidsmøte 30.01.2013 30.01.2013
Arbeidsmøte 10.04.2013 10.04.2013
Arbeidsmøte med midtveis evaluering 10.06.2013 10.06.2013
Arbeidsmøte 23.10.2013 23.10.2013
Arbeidsmøte 08.01.2014 08.01.2014
Kurs: nettbrett i undervisningen 23.01.2014 23.01.2014
Arbeidsmøte med sluttevaluering 14.05.2014 14.05.2014
Bruk av wiki gjennom hele prosjektperioden 30.01.2013 14.05.2014

Erfaringer underveis

Det har vært varierende grad av bruk og deling på wiki. Aktiviteten på wiki har vært størst før og etter arbeidsmøtene.

Arbeidsmøtene har vært viktig for gjennomføring.  Viktig å bli kjent og treffes ansikt til ansikt.

Arbeidsmøtene har  hatt en varighet på ca 2 timer, fra 15.00-17.00. Vi har startet alle møter med et felles måltid. Evalueringen viser at det er en viktig suksessfaktor.

Oppmøte har vært noe varierende, og evalueringen viser at det kan være vanskelig å prioritere et slikt prosjekt i en ellers hektisk arbeidssituasjon.

Oppsummering og veien vidare

Fra evaluering 14. mai 2014:

 • veien videre:
  • hadde vært lærerikt  å følge \»Utenfor boksen\»- prosjektet. Et digitalt prosjekt  i ungdomsskolene i Fjell kommune.
  • ennå mange tema som kunne vært utforsket mer.
  • hospitering hadde vært nyttig og lærerikt. Lærere fra vgs til ungdomsskolen og vice versa.
  • hadde vært bra å invitere faglærere i enkeltfag til et par samlinger pr skoleår. Faglig og pedagogisk påfyll i grupper med lærere fra både vgs og ungdomsskoler.
  • \»deledager\». Valgfrie parallelle økter, fagvise økter eller økter med mer generelle tema.