Surface inn i framtida

Bakgrunn og mål

IKT servicefag ønskjer å ligge i forkant av utviklinga, og søker derfor om midlar til å imøtekomme dagens og framtidas krav til skule.

 

Ludvigsen-utvalet, NOU 2015:8, ønskjer meir kreative og innovative elevar for å imøtekomme framtidas krav i arbeidsmarknaden. Det er fire hovudområder som rapporten påpeker: Fagspesifik kompetanse, Kompetanse i å lære (metakognisjon), Kompetanse i å kommunisere, samhandla, delta og Computational thinking (evne til å finne ein løysning på eit problem utan ein openbar løysning).

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Bli bevisst på eigne læringsstrategiar 01.08.2016 01.08.2018
Utarbeide pedagogisk materiell 01.08.2016 01.08.2018
Spille inn instruksjonsvideoar 01.08.2016 01.08.2018
Redusere tal på papirkopiar 01.08.2016 01.08.2018
Dokumentere praksisarbeid 01.10.2016 01.10.2018

Erfaringer underveis

November 2016

Prosjektgruppa snakka om fordelar og ulempe ved papir kontra pc.

Fordelar med papir

  • Ein les raskare på eit papir enn ein skjerm.
  • Blir ikkje så lett distrahert av andre program. Til dømes program med \»push\»-meldingar.
  • For språkelevar er det raskt å slå opp i ei ordbok.
  • Oversiktlig.

Ulempe ved papir

  • Elevane får ein kopi som dei ikkje tek vare på. Må få nytt papir.
  • Søppel.
  • Tidsbruk.
  • Økonomi.

Skanning av papir til digitalt dokument.

Printarane har støtte for scanning til usb eller e-post.

Bruk av Surface i undervisninga

·       Mer oversiktlig.

·       Elevane slepp ekkel krittlyd fra tavla når ein koblar Surfacen til projektor og viser notatene på Surfacen via projektoren.

·       Kan lagre notater frå undervisningen digitalt og dele med elevar.

·       Kan bruke PowerPoint til notatar.

·       Helsefordel for de som slit med nakkeproblemer. Vondt å løfte armen og skrive på tavla. Mye betre å kunne skrive på Surfacen.

·       Slipper å puste inn krittet.

·       Rekneprogram i samband med GeoGebra.

Negative tilbakemeldingar

·       Sensitive personopplysninger på avveie. En av gruppedeltakerne jobber som rådgiver og har sluttet å bruke Surfacen på grunn av dette.

·   Litt for mjukt tastatur.

Formativ vurdering

Om ein lærar laster opp fil i fylkets OneDrive, kan fila rettas med hjelp av penn i Surface. Om ein derimot vel Google drive og dokumentar, som fylket anbefaler, så kan man ikkje skrive med penn på skjerm. Man kan berre kommentere via «bobler». Fylket har også tilrettelagt for Google classroom.

For elevane er det best at lærerne er samkjørte på dette. Elevene har uttrykt frustrasjon når man har ulike vurderingsmåtar i ein og samme klasse.