Bruk av I-Pad som tilrettelagt læringsverktøy

Bruk av I-Pad som tilrettelagt læringsverktøy

Vi ønsker en styrket læringseffekt på ulike kompetansenivå, spesielt innenfor regning, lesing og bokstavtrening på avdeling for spesialundervisning.

U.Pihl videregående skole