Bruk av IKT i Kroppsøvingsfaget

Kroppsøvingsfaget viser seg å være ein indikator i forhold til fråværsproblematikk, og difor ekstra viktig å skape høve til tilrettelegging, auke motivasjon for faget og sikre gode vurderingsgrunnlag, for å bidra til ny motivasjon og auka læring.

fravær, ipad, motivasjon

Voss husflidskule

Vurdering i programfag MK

Vurdering i programfag MK

Styrke lærar si vurdering av prosess i prøve- og eksamenssituasjonar. Auke eleven sitt utbyte av eigenvurdering.

egenvurdering, remote desktop, vurdering

Voss husflidskule

Onenote i leiiargruppa

Onenote i leiiargruppa

Bruk av OneNote som verktøy for digital samhandling i leiargruppa for informasjonsflyt, «samskriving» og som digitalt arkiv. Ein ynskjer verktøy for mobil tilgang ved bruk av mobil og nettbrett, som kan opne og redigere dokument frå OneNote.

Voss husflidskule