Onenote i leiiargruppa

Bakgrunn og mål

Bruk av OneNote som verktøy for digital samhandling i leiargruppa for informasjonsflyt, «samskriving» og som digitalt arkiv. Ein ynskjer verktøy for mobil tilgang ved bruk av mobil og nettbrett, som kan opne og redigere dokument frå OneNote.