OneNote i administrativt samarbeid

OneNote i administrativt samarbeid

Gjennom måla i dette prosjektet vil OneNote gje leiargruppa på Voss vidaregåande skule ei god plattform for digital samhandling. Den enkelte leiar vil i eitt system ha oversikt over saker som til kvar tid er under arbeid og leiargruppa vil kunne «samskrive» om saker som fleire i leiargruppa har samarbeid om.

delingskultur samarbeidslæring skuleleiing

Voss vidaregåande skule

Heildigital undervisning

Heildigital undervisning

IKT-Servicefag, Drift og Vedlikehald. I dette faget skal elevane utvikle si eiga lærebok/notatbok gjennom bruk av blogg. Lærar vil nytte blogg som kommunikasjonsmiddel mot elevane. Det er eit mål at undervisninga skal gå utan bruk av papir og bygge på prinsippet om heildigital undervisning. All fagleg kommunikasjon til/frå lærar/elev og elev til elev går gjennom blogg-systemet. Det vil bli fokus på Smartboard til felles visning, og i forhold til fagleg rettleiing og vurdering av arbeid som er i digital form.

Voss vidaregåande skule

Nettbrett i Kroppsøving

Nettbrett i Kroppsøving

Kroppsøving, pedagogisk bruk av IKT i for å sikre dokumentasjon av eigentreningsperiodar samt sikre tilrettelegging for elevar med spesielle behov.

ipad, kroppsøving, spesiell tilrettelegging

Voss vidaregåande skule

Nettbrett i Frisørfag

Nettbrett i Frisørfag

Frisørfag, pedagogisk bruk av IKT i yrkesfag for å auke kompetansen på eigenvurdering og dokumentasjon av eige arbeid.

frisør, ipad

Voss vidaregåande skule

Nettbrett og Apps i Byggfag

Nettbrett og Apps i Byggfag

Nettbrett og bruk av Apps i byggfag. Oppstart hausten 2014.

apps for byggfag, ipad

Voss vidaregåande skule

Digital grunnkompetanse Vg1

Digital grunnkompetanse Vg1

Gjennomføring av datakurs for Vg1 elevar

Voss vidaregåande skule