Digital grunnkompetanse Vg1

Bakgrunn og mål

Auka den digitale grunnkompetanse for Vg1 elevane på Voss vidaregåande skule.
Elevar i 2SSISFA, IKT-Klassen gjennomfører enkle kurs, t.d i ITsLearning for elevar – klassevis.

Aktiviteter i prosjektet

Erfaringer underveis

Opplæring planlagd, gjennomført og evaluert av elevar på IKT-servicefag Vg2