Om oss

Voss vidaregåande skule er ein skule på Voss, med tre avdelingar; ei avdeling på Vatle, ei avdeling på Bryn og ei avdeling i Granvin.   På avd. Vatle finn du programområda service og samferdsel, med fagområda reiseliv og IKT-servicefag.  I tillegg har avd. Vatle programområdet Design og håndverk og påbygging til studiekompetanse.   På avd. Bryn er det programområder med byggfag i 1. klasse, med byggteknikk i 2. klasse og teknikk- og industriell produksjon i 1. klasse, med kjøretøy og mekanisk i 2 klasse og landbruksmekanikar i 3. klasse.